تبلیغات
وام نیکو - ترتیب پرداخت وام
ترتیب پرداخت وام
(به‌روزرسانی: بیست و نهم تیرماه ۹۸)
۱.     خانم نجمه اشرفی
۲.    خانم صدیقه قاسمی
۳.     آقای عباس فرج‌زاده
۴.     آقای محمدمهدی شهسوار
۵.     خانم فاطمه حاتمی
۶.     آقای محمدصادق شهسوار
۷.     خانم مریم شیخی (سه سهم)
۸.     خانم فریده کیانی‌فرد
۹.     آقای سیدحسین آل‌یاسین (سه سهم)
۱۰.    آقای مرتضی غلام‌پور
۱۱.    خانم مینا عابدان‌زاده (سه سهم)
۱۲.    آقای علیرضا اشرفی
۱۳.    آقای حامد اشرفی
۱۴.    آقای مجتبی پناهی
۱۵.    آقای مصطفی شکوه‌زاده
۱۶.    خانم زهرا قطرانی
۱۷.    خانم سیده ام‌البنین میرحسینی (سه سهم)
۱۸.    خانم عظیمه زارع
۱۹.    خانم محبوبه غزنوی
۲۰.    آقای سیدحامد آل‌یاسین (سه سهم)
۲۱.    آقای مصطفی شجاع‌آب (سه سهم)
۲۲.    خانم سمیرا مردانی
۲۳.    خانم طاهره بشاورز
۲۴.    خانم مریم کرمی (سه سهم)
۲۵.    خانم هاجر طالبی
۲۶.    آقای علی‌اکبر دهقانی
۲۷.    آقای علی مهتابیترتیب اولیه پرداخت وام بر اساس قرعه کشی تعیین شده و بقیه افراد بر اساس زمان عضویت اضافه شده‌اند.
فیلم قرعه کشی را می‌توانید در «قرعه کشی وام نیکو» آپارات مشاهده نمایید.